Sectieteam Markuskerk Sectieteam Markuskerk
  • Dhr. P. Vlaardingerbroek (voorzitter)
  • Dhr. G.J. van Dooren 
  • Mw. E. van Hooijdonk 
  • Dhr. W. C. van de Giessen
  • Mw. A. Kriellaars
  • Mw. S. Vrins-Kamminga
  • Dhr. R.H. Snijders
  • Dhr. ds. T.O.F. van Prooijen (predikant)
 
Naar elkaar omzien

Naar elkaar omzien
We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. Dat is een taak voor elk gemeentelid, maar in het bijzonder voor ons pastorale team en de bezoekmedewerkers. We houden bij wie van onze tachtigplussers heeft aangegeven dat hij/zij contact wil met van één van onze bezoekmedewerkers. De predikant wordt ingezet voor het zgn. crisispastoraat (bij ziekte, overlijden en andere crisismomenten), voor gesprekken over geloofsvragen en bij doop en belijdenis. Hij is ook altijd aanwezig bij onze koffie-ochtend, elke eerste dinsdag van de maand van 10:30-12:00u. Contactpersoon van het pastorale team is ouderling Rob Snijders. 
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ger van Dooren.
 
 
Kookclub

Kookclub
Onze Kookclub verzorgt elke derde woensdag van de maand een driegangendiner in de kerk. Meestal schuiven er zo’n 40-50 mensen aan. Je kunt je aanmelden voor deze maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek  of Miny Smaling.