Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk afgerond!

Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk afgerond!
Op donderdagavond 11 november 2020 werd de Markuskerk getroffen door een vuurwerkbom met enorme explosiekracht. De predikantenruimte, toilet en voorportaal werden vernield; het metselwerk en kozijnen waren naar buiten geblazen en het dak opgetild. Politie en brandweer waren snel ter plekke maar konden verder niets betekenen. De kosten om de schade te herstellen bleken uiteindelijk bijna een ton te bedragen.
Na de nodige voorbereidingen is begin mei begonnen met het herstelwerk dat eind juli gereed was. Direct daarop is de ruimte ingericht voor de Kindernevendienst en medio augustus zijn de gordijnen opgehangen. Er volgt nog een oplevering door en met de verzekeraar. 
Nadere informatie: Henri van Wijngaarden
 
 
Onze kerkgemeenschap

Onze kerkgemeenschap
De Markuskerk, Hooghout 96,
4817 ED  Breda
Maakt deel uit van
de Protestantse gemeente Breda

Als kerkgemeenschap rond de Markuskerk willen we een open, betrokken en gastvrije gemeenschap zijn. Dat proberen we vorm te geven in onze vieringen, elke zondag om 10 uur 's ochtends. En in onze activiteiten doordeweeks, zoals de koffieochtend, de maaltijden van de kookclub en allerlei thema-avonden. Omzien naar elkaar vinden we ook belangrijk als kerkgemeenschap. Er is veel aandacht voor kinderen en jeugd, en voor de omlijsting van onze vieringen met muziek en bloemen. Onze predikant is ds. Ton van Prooijen.
 
Welkom in de Markuskerk!

Welkom in de Markuskerk!
Onze kerk profileert zich als ‘open, betrokken en gastvrij’. Als predikant ervaar ik dat dat meer dan alleen mooie woorden zijn. De betrokkenheid op elkaar is groot en er is veel ruimte om samen naar nieuwe wegen te zoeken. Gelukkig ook steeds meer samen met de andere kerken van de PG Breda. Het is de roeping van de kerk – om met Samuel Wells te spreken – om ‘de schepping te vieren, te genieten van cultuur en te delen in bloeiend leven’. Daaraan willen we de komende jaren opnieuw vorm geven in en rond ons kerkgebouw, bijvoorbeeld door de herinrichting van onze tuin. Het is erg inspirerend om daar samen mee bezig te zijn, niet alleen met gemeenteleden, maar ook met andere gebruikers van ons gebouw. Welkom in de Markuskerk!
Ds. Ton van Prooijen
 
 
Vieringen en agenda Vieringen en agenda
Ga voor een overzicht van onze vieringen naar: https://www.pknbreda.nl/vieringen
Online meevieren of terugkijken kan via Kerdienstgemist (volg de link).
De agenda van de Protestantse gemeente Breda is in te zien via: https://www.pknbreda.nl/agenda 
 
 
Kinderen

Kinderen
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in onze kerk. We werken hierbij steeds meer samen met de andere Protestantse Kerken in Breda. Op dit moment zoeken we naar nieuwe vormen, zoals online vieringen en gezamenlijke bijeenkomsten Breda-breed. In de ‘diensten voor klein en groot’ maken we op een creatieve manier contact tussen de verschillende generaties. Contactpersoon voor de kindernevendienst is Ellen van Hooijdonk (076-5218365).

 
 
De 10+ club

De 10+ club
Voor de hoogste groepen van de basisschool (en de eerste klas van de middelbare) is er de 10+club. Die komt één keer per maand bij elkaar, op vrijdagavond van 19:30-20:30 uur onder leiding van ds. Ton van Prooijen. De 10+club is trouwens niet alleen voor kinderen van de Markuskerk! Zie ook de jeugdactiviteiten op onze jeugdpagina: www.pknbreda.nl/jeugd
 
 
Ds. AAP

Ds. AAP
Vier keer per jaar is er een kerk-op-schoot-viering, helemaal toegespitst op kinderen van 0-4 jaar. Houd hiervoor de agenda op de website in de gaten!
 
 
Diaconie Diaconie
De ZWO-commissie en de diaconie lopen voorop in de ‘Breda-brede’ samenwerking. In de Markuskerk leeft een sterk diaconaal bewustzijn. Diaconale projecten krijgen veel aandacht, bijvoorbeeld tijdens de veertigdagentijd. Elke maand worden er levensmiddelen en geld ingezameld voor de voedselbank.
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Samen op Zondag is de gezamenlijke nieuwsbrief voor de hele Protestantse gemeente te Breda. Wekelijks wordt deze nieuwsbrief verzonden naar een groot aantal mailadressen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: www.PKNBreda.nl.
 
Oecumene Oecumene
Er zijn goede contacten met onze overburen van de Rooms-katholieke Michaelkerk. Twee keer per jaar (in januari en in september) is er een oecumenische viering. Daarnaast participeren leden van de Markuskerk actief in de Bredase Raad van Kerken, bijvoorbeeld in de zomervieringen in de Grote Kerk, het verdiepingsprogramma Stilstaan bij Geloven en het Coventry middaggebed in de Grote Kerk.
 
 
Kerkblad S'Amen Kerkblad S'Amen
Tien keer per jaar verschijnt het kerkblad S'Amen voor de hele Protestantse Gemeente Breda. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.PKNBreda.nl.
 
Contact Contact
Voor algemene informatie over de Markuskerk kunt u terecht bij de scriba van ons sectieteam, Wilma Bondzio-Hupkens. De voorzitter van het sectieteam is Paul Vlaardingerbroek.